Volgende algemene vergadering jeugdraad op vrijdag 26 april

Graag nodigen we jullie uit op de volgende algemene vergadering op vrijdagavond 26 april om 19u30 en dit in de raadzaal van het stadhuis in Tielt. Graag stipt aanwezig zijn op het Alexianenplein, want de deur van het stadhuis is maar beperkt open! Agenda Verslag AV februari – goedkeuring Jeugdlokalen Opleiding brandveiligheid door (Jeugd)Brandweer De …

Vernieuwde en gratis vrijwilligersverzekering gelanceerd

Op 26 maart lanceerde minister Gatz de vernieuwde gratis vrijwilligersverzekering. We zetten de belangrijkste wijzigingen kort op een rij. De vrijwilligersverzekering wordt beheerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Vanaf 1 april 2019 wijzigen de erkenningsvoorwaarden, het reglement en de polis van de gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door de Vlaamse Overheid. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan …

Algemene Vergadering Jeugdraad op vrijdag 29 maart

Komende vrijdag komen we opnieuw samen met de Algemene Vergadering, maar deze keer op een nieuwe locatie: de Peperstraat! We worden er ontvangen door de KSA, de Kleine Torenvalk en de Chiro van Tielt in de jeugdlokalen om 19u30. Tot dan! Agenda verslag vorige AV – goedkeuring Handvest JR ’19-‘24 ledenwerving DB slotactiviteit bruggenbouwers jeugdlokalen: …

Een hedendaags subsidiereglement voor de jeugdbewegingen van Tielt

Tijdens het schooljaar 2017-2019 diende de Jeugdraad een eerste maal een voorstel in met betrekking tot het vernieuwde subsidiereglement Plaatselijk Particulier Jeugdwerk. Dit na een grondige bespreking op het Dagelijks Bestuur en goedkeuring in de Algemene Vergadering. Dit voorstel kwam ook ter sprake op het toenmalige schepencollege, alwaar een extra vraag rees rond Artikel 17. …

Oproep naar meer AED-toestellen in Tielt en deelgemeenten

Update: reactie schepen Pascale Baert in Het Laatste Nieuws Tijdens de Algemene Vergadering van Jeugdraad Tielt op 15/02/2019 werd vanuit het Dagelijks Bestuur gevraagd hoeveel AED-toestellen in Tielt voorhanden zijn en waar deze te vinden zijn. Ad hoc werd een lijst door de Schepen van Jeugd Pascale Baert opgesteld, waarvoor dank.  Jeugdraad Tielt is echter …

De Kommel als nieuwe naam voor de jeugdlokalen in Tielt

In de Algemene Vergadering van Jeugdraad Tielt op 15/02/2019 kwam volgend agendapunt aan bod: ‘Naam van de nieuwe jeugdlokalen Tielt’. De creatieve geest van de Algemene Vergadering toonde zich aanwezig toen de naam De Kommel uit het publiek opsteeg. Een instemmend ge-Eureka en gejuich volgde. De betekenis van ‘Een Kommel’ kan op verschillende manieren benaderd …

Te installeren app: 112 BE

De mobiele app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in …

Participatie en inspraak jeugd zijn de sleutelwoorden in een goed lokaal beleid

2019 is hét planningsjaar voor lokale besturen. Ze schrijven hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Om goed lokaal beleid voor kinderen, jongeren en hun organisaties te realiseren is participatie en inspraak van deze doelgroep van cruciaal belang. Daarnaast is er nood aan de nodige middelen en ondersteuning om goed jeugdbeleid waar te maken. De …

Agenda Jeugdraad 15 februari

Op de volgende Algemene Vergadering van de Jeugdraad op vrijdagavond 15 februari om 19u30 in de Europahal worden volgende punten besproken: verslag AV – goedkeuring welkom aan de nieuwe schepen van Jeugd – kennisgeving verslag overleg adviesraden-stadsbestuur – kennisgeving verslag overleg bruggenbouwers – kennisgeving nieuwe lokalen: stand van zaken, buitenaanleg en opening – kennisgeving opvolging …

Goedkoop met de bus op bivak

De goedkope bivakbus voor jeugdbewegingen komt in het vaste aanbod van De Lijn. Een proefproject krijgt daarmee na 2 jaar definitief vorm. De prijs werd verlaagd naar 1,30 euro per reiziger. Voordien moesten groepen voor een zogenaamde versterkingsrit minimaal 200 euro per verplaatsing betalen. Vlaams minister van Mobiliteit Weyts en zijn collega van Jeugd Gatz …