Agenda algemene vergadering vrijdag 24 juni

Hallo

Komende vrijdag spreken we een laatste keer af voor dit werkingsjaar. 
Deze vindt naar goede gewoonte plaats in De Kommel in Tielt en start om 19u30. Stuur gerust jullie agendapunten door info@jeugdraadtielt.be.

Groetjes én succes met jullie laatste examens
Het voltallig dagelijks bestuur

Agenda

 1. Kadervormingssubsidies
  1. Probleem bij KSA Aarsele?
  2. Bij iedereen uitbetaald?
 2. Blok @Tielt
  1. Terugblik + vooruitblik augustus
 3. Teensonly
  1. Stand van zaken
 4. Oproep naar volgend jaar voor nieuwe leden van Dagelijks Bestuur
 5. Afsprakennota Dagelijks Bestuur – stadsbestuur  
 6. Zomerkampen
 7. Lokalenrondje
 8. Varia