Over de stedelijke jeugdraad

De stedelijke jeugdraad is een spreekbuis voor alle jongeren van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. De belangrijkste doelstellingen van de Jeugdraad zijn:

  • kinderen en jongeren betrekken bij het jeugdbeleid;
  • het stadsbestuur adviseren over het jeugd(werk)beleid;
  • het organiseren en coördineren van initiatieven voor kinderen en jongeren;
  • de raad kan ook zelf voorstellen formuleren en op die manier inspiratie leveren voor het jeugdbeleid.

Elke Tieltse jongere kan onafhankelijk lid worden van de jeugdraad. Erkende jeugdverenigingen kunnen elk twee vertegenwoordigers naar de vergadering sturen. Op de jeugdraad is ook altijd iemand van de jeugddienst en de schepen van jeugd aanwezig. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@jeugdraadtielt.be, spreek iemand aan op een evenement (via onze Kalender) of spring eens binnen op de jeugddienst (de Kommel Tielt).