Adviezen

#03 – De nood aan nieuwe, degelijke én toekomstgerichte jeugdlokalen in de deelgemeente Kanegem wordt aangekaart bij het stadsbestuur in het kader van de meerjarenplanning.

Sterke adviesraden voor een sterke stad

#02 – Op initiatief van de stedelijke jeugdraad werden de verschillende adviesraden van de stad samengebracht voor een babbel. Een gezamenlijke vraag naar het stadsbestuur werd opgesteld.

#01 – Op vraag van de jeugdraad werd de nieuwe gebruikersovereenkomst voor De Kommel voorgelegd aan de algemene vergadering. De feedback werd verzameld, besproken en overgemaakt aan het stadsbestuur.

werkingsjaar 2018-2019

Een open brief aan de verkozenen in de gemeenteraad van Tielt.

#06 – In 2018 werkte het dagelijks bestuur een hedendaags subsidiereglement uit voor het jeugdwerk.

#05 – De omgeving van het recreatiedomein Watewy in Tielt is niet meer veilig om er wekelijks met kinderen en jongeren te verzamelen.

#04 – Oproep van de jeugdraad op de algemene vergadering van 15 februari.

#03 – Op de algemene vergadering van 15 februari kwam het voorstel ter sprake.

Jeugdraad Tielt geeft graag dit advies van de Vlaamse Jeugdraad mee aan de nieuwe beleidsmakers