Adviezen

Een open brief aan de verkozenen in de gemeenteraad van Tielt.

#06 – In 2018 werkte het dagelijks bestuur een hedendaags subsidiereglement uit voor het jeugdwerk.

Een verkeersveilige omgeving voor Watewy Tielt

#05 – De omgeving van het recreatiedomein Watewy in Tielt is niet meer veilig om er wekelijks met kinderen en jongeren te verzamelen.

#04 – Oproep van de jeugdraad op de algemene vergadering van 15 februari.

#03 – Op de algemene vergadering van 15 februari kwam het voorstel ter sprake.

Jeugdraad Tielt geeft graag dit advies van de Vlaamse Jeugdraad mee aan de nieuwe beleidsmakers