Verdeling van Noodfonds Vlaanderen voor lokale jeugd Tielt

Het enorme effect van de coronacrisis op de cultuur-, sport- én jeugdsector zorgde ervoor dat Vlaanderen een potje geld naar elke gemeente stuurde. De verdeling van die pot (380 000 euro voor Tielt) werd in samenspraak met de adviesraden besproken.

Het stadsbestuur koos er voor om een gelijkwaardige verdeling te doen over de drie sectoren heen. Voor jeugd komt dit neer op:

  • 18 000 euro directe steun aan de erkende jeugdverenigingen
  • 100 000 euro voor investeringen

Naar aanleiding van de zomerkampen in 2020 vroeg de stedelijke jeugdraad in naam van de verenigingen al een deel van de steun (3 000 euro) op zodat men kon werken in een veilige omgeving. Zo mochten de jeugdverenigingen de bonnetjes voor de aankoop van extra hygiëne- en speelmateriaal vanwege de bubbels indienen voor terugbetaling.

Verdeling rechtstreeks steunpakket

Op de algemene vergadering van februari 2021 werd beslist, in samenspraak met de jeugdverenigingen, dat de 15 000 euro resterende directe steun wordt verdeeld volgens een sleutel waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de jeugdverenigingen die aandacht geven aan kwetsbare groepen. Eerder was hier binnen de jeugdraad een consensus over.

Er wordt 20% van het totale bedrag voorbehouden voor deze jeugdverenigingen, de rest wordt dan verdeeld over alle erkende jeugdverenigingen. De KSA van Tielt stelde zelf voor om hun jongens-meisjes-opdeling als één jeugdbeweging te zien in de verdeling. Bekijk hier nog even alle voorstellen die op tafel lagen.

Onderstaande verdeling werd goedgekeurd door de algemene vergadering en wordt via een advies voorgelegd aan het stadsbestuur.

totaal bedrag noodfonds€ 14.454,00
Chiro Atadura Kanegem€ 1.156,32
Chiro Elckerlyc Tielt (*)€ 2.601,72
Kleine Torenvalk€ 1.156,32
Kloefke VZW (*)€ 2.601,72
KLJ Aarsele€ 1.156,32
KLJ Kanegem€ 1.156,32
KSA Aarsele€ 1.156,32
KSA Tielt (Jongens en Meisjes)€ 1.156,32
KSA Schuiferskapelle€ 1.156,32
Scouts O. De Neckere Tielt€ 1.156,32
*vereniging met kwetsbare doelgroepen

Investeringen

Het stadsbestuur van Tielt vroeg ook aan de jeugdraad om even na te denken over mogelijke investeringen die kunnen gebeuren met het tweede deel van het noodfonds. Een belangrijke bemerking daarbij is dat het om een nieuwe investering moet gaan, het mag geen deel uitmaken van het bestaande meerjarenplan. Zaken zoals het stadsrandbos of nieuwe jeugdlokalen in Kanegem waren niet mogelijk.

De jeugdraad volgde het idee van het stadsbestuur om het geld aan te wenden voor investeringen die alle jeugd van Tielt aanspreekt, niet enkel het jeugdwerk dus.

Op enkele algemene vergaderingen begin 2021 werd een brainstorm gehouden over enkele ideeën. Onderstaande ideeën beschouwen we als evenwaardig en stellen we dan ook voor als project. Het bestuur vermeldt deze in een advies naar het stadsbestuur toe.

  • skatepark
  • blotevoetenpad (aanvullend op andere projecten)
  • basketbalvelden (rond sporthal Tielt)
  • centrale plaats voor jongeren om elkaar te ontmoeten

Bijlagen

De bedragen hierboven werden afgerond naar ronde getallen voor een eenvoudige presentatie. Deze kunnen lichtjes verschillen met de effectieve bedragen.