Volgende jeugdraad op 14 december

Volgende jeugdraad op 14 december

Graag nodigen we iedereen uit op de volgende Algemene Vergadering van de jeugdraad en dit op vrijdagavond 14 december om 19u30 in de Europhal in Tielt. Tot dan!

Op de agenda: 

  • goedkeuring vorige verslag
  • financieel verslag jeugdraad 2018 – kennisgeving
  • taakverdeling binnen Dagelijks Bestuur – kennisgeving
  • Nieuwe lokalen – stand van zaken
  • Rondgang jeugdlokalen – brief KSA Schuiferskapelle – kennisgeving
  • Opvolging debattle: ontwerp subsidiereglement, de collegesite
  • Activiteiten en organisaties: spelletjesavond en 100-dagen
  • Varia en rondvraag (website, …)


No Comments

Add your comment