Een nieuw werkingsjaar, algemene vergadering op vrijdag 17 september om 19u30

We zijn met z’n allen klaar om het nieuwe werkingsjaar op te starten! De eerste algemene vergadering vindt plaats in De Kommel in Tielt op vrijdagavond 17 september om 19u30. Je vindt hieronder de agendapunten. Heb je zelf iets dat je wilt bespreken? Laat het ons weten via info@jeugdraadtielt.be. Agenda samenstelling dagelijks bestuur door algemene …

Alle coronaregels nog eens op een rijtje

Graag geven we hieronder nog even een update omtrent de coronaregels en het jeugdwerk. protocol Het jeugdwerk heeft zijn eigen protocol, dat vind je via de website van Bataljong => https://bataljong.be/corona#najaar2020 Hier vind je al heel wat vragen en antwoorden terug. Wil je iets organiseren wat buiten de normale (2)wekelijkse/maandelijkse werking ligt? Neem dan sowieso …

Oproep naar feedback gebruik Uitleendienst Stad Tielt

Wij willen jouw mening horen! Zowel die van de verenigingen als die van de Tieltenaar. Het stadsbestuur van Tielt heeft een uitleendienst voor audiovisueel materiaal en kampmateriaal. Graag hadden we een antwoord gekregen van jullie op onderstaande vragen. Bedankt voor de medewerking!

Te installeren app: 112 BE

De mobiele app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in …

Agenda Jeugdraad 15 februari

Op de volgende Algemene Vergadering van de Jeugdraad op vrijdagavond 15 februari om 19u30 in de Europahal worden volgende punten besproken: verslag AV – goedkeuring welkom aan de nieuwe schepen van Jeugd – kennisgeving verslag overleg adviesraden-stadsbestuur – kennisgeving verslag overleg bruggenbouwers – kennisgeving nieuwe lokalen: stand van zaken, buitenaanleg en opening – kennisgeving opvolging …

Goedkoop met de bus op bivak

De goedkope bivakbus voor jeugdbewegingen komt in het vaste aanbod van De Lijn. Een proefproject krijgt daarmee na 2 jaar definitief vorm. De prijs werd verlaagd naar 1,30 euro per reiziger. Voordien moesten groepen voor een zogenaamde versterkingsrit minimaal 200 euro per verplaatsing betalen. Vlaams minister van Mobiliteit Weyts en zijn collega van Jeugd Gatz …

Jeugdraad blijft bestaan ondanks nieuw Decreet Lokaal Bestuur

Het nieuwe decreet lokaal bestuur, het kompas voor de gemeenten en steden vanaf januari 2019, zorgt op bepaalde plaatsen voor verwarring bij de organisatie van adviesraden. Artikel 304 gaat over de participatie van burgers aan het lokaal beleid. Gemeenten krijgen heel wat autonomie en het is aan de gemeenteraad om een participatiereglement op te maken. …

Volgende jeugdraad op 14 december

Graag nodigen we iedereen uit op de volgende Algemene Vergadering van de jeugdraad en dit op vrijdagavond 14 december om 19u30 in de Europhal in Tielt. Tot dan! Op de agenda:  goedkeuring vorige verslag financieel verslag jeugdraad 2018 – kennisgeving taakverdeling binnen Dagelijks Bestuur – kennisgeving Nieuwe lokalen – stand van zaken Rondgang jeugdlokalen – …