Jeugdraad blijft bestaan ondanks nieuw Decreet Lokaal Bestuur

Het nieuwe decreet lokaal bestuur, het kompas voor de gemeenten en steden vanaf januari 2019, zorgt op bepaalde plaatsen voor verwarring bij de organisatie van adviesraden.

Artikel 304 gaat over de participatie van burgers aan het lokaal beleid. Gemeenten krijgen heel wat autonomie en het is aan de gemeenteraad om een participatiereglement op te maken. Gekoppeld aan de vele vrijetijdsdiensten zitten heel wat gemeentes op het spoor van een vrijetijdsraad: sport, cultuur en jeugd samen. Er staat echter ook:

“Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden….” 

DLB Art 304 § 3

Innovatie kan dus, graag zelfs, maar met respect voor bestaande wetgeving. En laat nu net een jeugdraad nog duidelijk decretaal verankerd zijn. In het ‘decreet lokaal jeugdbeleid’ staat:

“Met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, (…) richt de gemeenteraad een jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad.”

DLJ Art5. §1

De verplichting is er dus onverminderd.

NIET ALLEEN IS DE JEUGDRAAD VERPLICHT, ZE IS OOK NOODZAKELIJK EN WERKEND

We willen al wie ooit het einde van de jeugdraden voorspeld heeft niet te eten geven. Maar structuren van kinderen en jongeren zijn trouw aan hun leefwereld. Ze gaan snel met hun tijd mee. VVJ gelooft daarom vol in de jeugdraad als een belangrijke motor voor beleidsparticipatie.

De jeugdraad is immers noodzakelijk als formele bottom-up adviesplaats. Die gaat breder dan alleen de vrije tijd. Want kinderen en jongeren leven niet alleen in de vrije tijd. Heel wat jeugdraden gebruiken hun adviesrecht ook als het gaat om publieke ruimte, onderwijs, welzijn, mobiliteit, enz. Niks tegen vrijetijdsraden overigens. Dat kan helpend zijn in tijden van ontkokerd vrijetijdsbeleid. Maar niet zonder ook nog de eigen adviesplek voor kinderen, jongeren en hun verenigingen.

De jeugdraad werkt. Natuurlijk vind je jeugdraden in het slop, om tal van mogelijke redenen. Maar voor elke raad die momenteel niet draait, geven wij er je 2 die wél draaien. Dat bewezen bv. de 153 Debattles die plaats vonden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. We ontmoetten ook al honderden enorm gedreven jongeren op onze regionale uitwisselingen voor jeugdraden.

ARTICIPATIE IS MEER DAN ALLEEN EEN JEUGDRAAD

Al kan goede beleidsparticipatie niet zonder de formele plaats voor de jeugdraad, toch gaat de dialoog met kinderen en jongeren veel verder dan alleen de jeugdraad. Net zoals lokale besturen een jeugdraad moeten ondersteunen, vindt VVJ het hun opdracht om leefwereldonderzoek te doen bij kinderen en jongeren (top-down) en om diverse bottom-up initiatieven alle kans te geven: van politiserend jeugdwerk tot experimentele initiatieven die de samenleving mee vormen.

Geen goed meerjarenplan zonder de betrokkenheid van kinderen en jongeren. Onderzoek de noden, behoeften en ideeën van die 30% van je burgers. Neem hun stem mee, waardeer hun initiatieven en gebruik de expertise van je jeugdambtenaar op strategisch niveau. Gelukkig stimuleert het decreet lokaal bestuur gemeenten om stevig in te zetten op participatie. Uiteraard is VVJ daar een partner.
We dagen zowel de ambtenaren, de schepenen als de jeugdraden zelf uit. De participatie van kinderen en jongeren in de gemeente innoveren? Graag. Doe het mét de jeugdraad.

NOG VRAGEN?

Alle informatie over deze campagne vind je gebundeld op behoudvandejeugdraad.pagedemo.co/

Uit de omzendbrief van VVJ, Bataljong vanaf 2019.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *