Een verkeersveilige omgeving voor Watewy Tielt

Op de algemene vergadering van datum 15 februari 2019 maakte Scouts Tielt de melding dat zij de huidige situatie van de verkeersveiligheid aan recreatiedomein Watewy in Tielt (gelegen in de Hondstraat, net buiten de Noorderring) problematisch vinden.

Recent werden de parkeerplaatsen voor de ingang van het recreatiedomein in de Hondstraat (zone 50) heringedeeld. Deze werden dwars op de weg geschilderd. In combinatie met het feit dat de ingang gelegen is net voor/na een bocht, maakt dit de situatie zeer onveilig! Op de jeugdraad gaf schepen van jeugd Pascale Baert mee dit te zullen voorleggen aan de bevoegd schepen.

Verder ontbreekt op deze locatie de eerder gevraagde snelheidsremmende maatregelen. Een poging daartoe is wel verderop in de straat te vinden, maar mist haar effect op de plaats waar het echt nodig is.

Met de jeugdraad willen we deze bezorgdheid van de jeugdvereniging ter plaatse kracht bijzetten en vragen aan het stadsbestuur om hier in een concrete, toekomstgerichte én vooral veilige oplossing te voorzien. De verkeersveiligheid en het fietsvriendelijker maken van de stad, staat niet enkel in het Handvest van de jeugdraad, maar ook in het bestuursakkoord van de meerderheidscoalitie in de huidige legislatuur.

“Voor een vlottere en veiligere mobiliteit in Tielt werken we aan een betere ontsluiting van Tielt, leefbare centra, veilige fietsverbindingen en toegankelijke voetpaden. In samenwerking met een gespecialiseerd studiebureau maken we een verkeersplan op basis van het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, vervolgens openbaar vervoer en ten slotte personenwagens). We geven zo meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Daarbij wordt ook onderzoek verricht naar de reële parkeerbehoefte in het stadscentrum. We nemen de nodige maatregelen om de parkeercapaciteit af te stemmen op de reële behoefte.”

bestuursakkoord Tielt 2019-2024

Graag geven we in dit advies nog enkele mogelijke oplossingen mee aan het stadsbestuur.

  • een permanente versmalling van de rijbaan ter hoogte van de Watewy met dubbele fietsbaan aan de kant Watewy (vlotte verbinding met het centrum mogelijk maken);
  • een herverdeling van de parkeerplaatsen, rekening houdend met de nabije parkeerplekken;
  • parkeer- / doorgaand verkeerverbod tijdens uren Watewy/jeugdverenigingen (weekend);

Wanneer het stadsbestuur een oplossing wil voorleggen, moet dit in samenspraak met de gebruikers van het domein gebeuren én eerst voorgelegd worden aan de algemene vergadering van de jeugdraad

Update: schepen van jeugd Pascale Baert gaf op de algemene vergadering van 26 april 2019 mee dat er een mobiliteitsstudie wordt besteld bij een externe partner. De jeugdraad is blij dat er meteen actie wordt ondernomen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *