Oproep om geen speelruimte te doen verdwijnen in Europawijk

, ,

Op 4 januari stuurden wij een dringend advies naar het stadsbestuur over de verkoop die zou gebeuren van een perceel waarop vandaag een publiek speelplein op ligt in de Europawijk. Op 5 januari kregen we het bericht dat de agendapunt verdaagd wordt van de agenda. Ook het wijkcomité stuurde een open brief naar het stadsbestuur.

Het volledige advies kan je hier nalezen.

De schaarse hoeveelheid openbaar groen waar jongeren vandaag kunnen ontspannen zou in onze ogen moeten behouden worden. We zien het effect van waar er wordt geïnvesteerd in publieke (speel)ruimte direct zichtbaar worden. Zo hebben deze plaatsen, naast hun speel- en ontspanfunctie, ook een verbindende functie voor volwassenen en jongeren. 

Ten tweede stellen wij ons de vraag waar de jeugdverenigingen op middellange termijn naartoe moeten? De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er vandaag al weinig publieke groenruimte voor handen is zowaar verenigingen veilig kunnen geraken wanneer ze een activiteit organiseren. Gezien de stijgende ledenaantallen bij alle Tieltse (centrum)verenigingen vragen wij ook hierdoor voor het behoudt van het perceel. 

Een behoud van slechts 10% groenzone op de totale site, zoals voorgesteld door het stadsbestuur, voldoet in onze ogen niet aan de vraag naar vrije (speel)ruimte van zowel verenigingen als ongeorganiseerde jeugd

“DE DEPUTATIE BETREURT OOK DAT ER VAN HET PROJECT GEEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT OM EEN GROTER GROEN – PERCENTAGE OP TE LEGGEN ZOALS OOK UIT DE INRICHTINGSSCHETS DAT DIT MOGELIJK IS. IN HET GRS WORDT IMMERS AANGEHAALD DAT ER GESTREEFD WORDT NAAR EEN MAXIMAAL BEHOUD VAN GROEN.” 

reactie deputatie in GRUP 2017

Er werd door de WVI, de opmaker van het GRUP in opdracht van het stadsbestuur, enkele voorstellen tot indeling van de volledige site gedaan. In het voorstel met de kleinste groenzone is er sprake van 20% op de totale oppervlakte. Dat is het dubbele van het voorstel waarin dit stadsbestuur enkel voor het minimum wilt gaan. De mooie ambitie van 30% was hier beter geweest. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *