Algemene Vergadering Jeugdraad op vrijdag 29 maart

Algemene Vergadering Jeugdraad op vrijdag 29 maart

Komende vrijdag komen we opnieuw samen met de Algemene Vergadering, maar deze keer op een nieuwe locatie: de Peperstraat!

We worden er ontvangen door de KSA, de Kleine Torenvalk en de Chiro van Tielt in de jeugdlokalen om 19u30.

Tot dan!

Agenda

 • verslag vorige AV – goedkeuring
 • Handvest JR ’19-‘24
 • ledenwerving DB
 • slotactiviteit bruggenbouwers
 • jeugdlokalen:
  • brandveiligheid
  • pachtrecht Watewy
 • werkings- en vormingssubsidies
 • nieuwe lokalen: stand van zaken/buitenaanleg/opening
 • opvolging adviezen:
 • activiteiten en organisaties
  • 100-dagen
  • DvDJ
 • varia en rondvraag
  • openingsweekend nieuwe jeugdlokalen,
  • bussen de Lijn en NMBS op kamp

No Comments

Add your comment